קורס מאנדיי למתחילים

שיעור מס' 9 – ארגון מתקדם של המידע בלוח

נגן וידאו

מילון מונחים

היכולת להגדיר איזו עמודה תהיה נעוצה בעת גלילה (כלומר בזמן הגלילה היא לא תיגלל אלא תישאר במקומה ורק העמודות שמימינה יגללו שמאלה וימינה.

היכולת להגדיר מהו הגובה של כל אייטם בלוח.

ישנן שלוש אפשרויות להגדרת גובה האייטם כאשר האפשרות הנמוכה ביותר – Single – היא האפשרות הכי פופולרית והיא גם ברירת המחדל במאנדיי במידה ולא הוגדר אחרת.

האפשרות Double מאפשרת להכפיל את גובה האייטמים המוצגים בלוח והאפשרות Triple משלשת את גובה האייטם הרגיל (Single).

שינוי של גובה האייטם יעשה לרוב על מנת לאפשר תצוגת מידע מרווחת יותר בפניי המשתמשים בלוח שבו נעשה השינוי.

האפשרות לצבוע שורה או תא בלוח בצבע מסוים, בהינתן תנאי מסוים. 

דוגמא – ניתן להגדיר למערכת לצבוע באדום אך ורק שורות (אייטמים) שבהן המספר בעמודת התקציב הוא גבוה מ- 1000 ש"ח.

מאפשר להגדיר את הערכים שיוזנו בעמודות מסוימות בעת היווצרות אייטם חדש בלוח. 

לשם המחשה נניח שאנחנו רוצים לארגן את כל המידע שיש לנו על לקוחות ולכן החלטנו להקים לוח ניהול לקוחות. כעת נניח שאנחנו רוצים לסמן כל אייטם חדש שנוצר בלוח הזה כ"לקוח חדש".

לשם כך אנחנו מקימים עמודת סטאטוס שנקראת "סטאטוס הלקוח" ואחת התוויות (Labels) שאנחנו מכניסים לתוכה היא "לקוח חדש".

כעת נוכל להגדיר שכל אייטם חדש שנוצר בלוח ייווצר מראש עם הסטאטוס "לקוח חדש".

באמצעות הגדרה זאת, חסכנו לעצמנו את הפעולה של שינוי הסטאטוס בכל פעם שנוצר אייטם ובכך הפכנו אותה לקבועה ואוטומטית.