בית ספר למאנדיי

קורס מאנדיי לסופר מתקדמים!

בית ספר למאנדיי

קורס מאנדיי לסופר מתקדמים!

שיעור מס' 1 – מסמכי עבודה – חלק ראשון

שיעור מס' 2 – מסמכי עבודה – חלק שני

שיעור מס' 3 – מונחים למשתמשים מתקדמים – חלק ראשון

שיעור מס' 4 – מונחים למשתמשים מתקדמים – חלק שני