בית ספר למאנדיי

קורס מאנדיי למנהלי מערכת

בית ספר למאנדיי

קורס מאנדיי למנהלי מערכת

שיעור מס' 1 – מנהל המערכת (Administrator) – חלק ראשון

שיעור מס' 2 – מנהל המערכת (Administrator) – חלק שני

שיעור מס' 3 – ניהול משתמשים

שיעור מס' 4 – גיבוי החשבון